Taxaties

     steenhuijs

Vanaf 1 januari 2017 is LUC Vastgoed Adviseurs voor de taxatie werkzaamheden een samenwerking aangaan met Steenhuijs Chartered Valuation Surveyors te Den Bosch.  Aanleiding voor deze stap is de strategische focus van Steenhuijs op niet alleen vastgoedwaardering: ze omvatten advisering op gebied van de taxatieleer en arbitrage of mediation bij waardegeschillen, bindend advies-commissies en kritische analyses van taxatierapporten. Eén van haar specialismen is het waarderen van exploitatiegebonden vastgoed. 

Elke taxatie zal door LUC Vastgoed Adviseurs in samenwerking met Steenhuijs worden gemaakt waarbij twee taxateurs uw object beoordelen. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

TMI
Bedrijfstaxaties van commercieel vastgoed werden tot voor kort uitgevoerd door taxateurs die werkten vanuit verschillende kaders, normen, standaarden en rekenmodellen. Het ontbreken van uniforme richtlijnen zorgde ervoor dat bedrijfstaxatierapporten erg van elkaar verschilden qua inhoud en kwaliteitsniveau.
 
Een vervelende situatie voor u als klant, want waarop baseert u de keuze voor een betrouwbare en professionele bedrijfstaxateur? Hoe weet u dat u een gedegen taxatierapport in handen heeft dat door elke geldverstrekkende instantie wordt geaccepteerd?

In nauwe samenwerking met taxatieprofessionals uit de commerciële vastgoedbranche heeft NVM Business een uniform Taxatie Management Systeem (TMS) ontwikkeld. Zo kunt u rekenen op een eerlijke en betrouwbare taxatie, want alle aangesloten taxateurs werken vanuit dezelfde richtlijnen.

Een belangrijk aspect van het TMS (Taxatie Management Systeem) is dat het voldoet aan alle internationale professionele standaarden. Daarnaast worden de taxaties uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde, gekwalificeerde taxateurs. Kortom, het TMI staat garant voor de hoogst mogelijke kwaliteit van een taxatie.
 
Heeft u behoefte aan meer informatie of een deskundige inschatting van de waarde van uw vastgoed neem dan contact met ons op via info@lucvastgoed.nl of 076-5650466.
 

LUC is ook aanwezig op social media