VERHUURD | 1.414 m² kantoorruimte

VERHUURD | 1.414 m² kantoorruimte

Heerbaan 250 te Breda. 

Per (Q3 2022) neemt BreedSaam de kantoorruimte van circa 1.414 m² met 48 parkeerplaatsen aan de Heerbaan 250 in Breda in gebruik die op haar beurt het gebouw geschikt zal maken voor onder andere de huisvesting van de schoolbesturen PCOP, Stichting Nutsscholen Breda, Markant, SIPO, RSV, HGL en Building Breda.

Waar voorheen de gemeente Breda en de scholen zelf verantwoordelijk waren voor respectievelijk nieuwbouw en onderhoud aan schoolgebouwen, is die taak in 2014 overgedragen aan de organisatie, BreedSaam. Alle scholen voor het primair- en (voortgezet) speciaal onderwijs zijn hier in onder gebracht. BreedSaam en de besturen zijn nu nog gevestigd aan Cosunpark, zij moeten plaatsmaken voor een woningbouwontwikkeling.

LUC Vastgoed Adviseurs adviseerde de eigenaar, een particuliere belegger, bij de totstandkoming van deze transactie.

LUC is ook aanwezig op social media