LUC Vastgoed Adviseurs is lid van NVM bij de vakgroep NVM Business.

Het vergroten van de transparantie in de vastgoedmarkt is essentieel. NVM Business is gespecialiseerd in commercieel vastgoed en biedt onder andere een platform voor makelaars en taxateurs om data met elkaar te delen. Met corporates, mid-corporates en MKB-ondernemingen en 930 aangesloten makelaars en taxateurs vertegenwoordigen de leden van NVM 90% van het commercieel vastgoed in Nederland. De aangesloten organisaties werken in heel Nederland. Vanwege hun internationale karakter reikt hun impact tot ver buiten de landsgrenzen.

RICS

LUC Vastgoed Adviseurs is Regulated by RICS

Dit certificaat garandeert dat LUC Vastgoed Adviseurs de strikte gedragscode van RICS hanteerd en de hoogste professionele en ethische normen nastreeft. Klik hier voor meer info over de professionele en etische standaardwaarden van RICS.

Vandaag de dag is RICS een wereldwijde organisatie van vastgoedprofessionals met:

  • Het internationaal hoofdkwartier in Londen en kantoren in Brussel, Dubai, Hong Kong, New York en Sydney;
  • Ca. 91.000 RICS professionele leden in 146 landen;
  • Meer dan 64.000 RICS kandidaats- en studentleden;
  • 500 researchpapers en beleidsdocumenten betreffende de sector per jaar;
  • 160 specialismen, die in 21 vakgebieden georganiseerd zijn

 

Als haar belangrijkste rol ziet de RICS:

  • Regulering en promotie van de professie;
  • Handhaving van de hoogste normen op het gebied van opleiding en beroepsuitoefening;
  • Bescherming van klanten en consumenten door een strikte gedragscode;
  • Levering van onpartijdige adviezen, analyses en richtlijnen.

NRVT logo 

LUC Vastgoed Adviseurs is lid van NRVT

NRVT is de verkorte naam van Stichting Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en richt zich op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register (het Register).Het publieke belang van vastgoedwaarderingen is groot. Daarom zagen zowel marktpartijen als toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche. In goede afstemming met onder meer AFM en DNB is NRVT tot stand gekomen.

NRVT registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel. Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register Taxateur. Zij zijn vindbaar via de zoekfunctie van het Register. NRVT zorgt voor uniformiteit middels regelgeving en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register Taxateurs conformeren zich aan de regelgeving van NRVT en besluitvorming binnen NRVT. Zij zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht. Voorts ontwikkelt NRVT doorlopend toezicht op de Register Taxateurs.

 

meer info kijk op www.nrvt.nl

 

LUC Vastgoed Adviseurs plaatst haar aanbod op FundaInBusiness

Funda in business is een initiatief van Funda B.V. Deze website is specifiek voor bedrijfsonroerend goed. Het zoeken naar verschillende vormen van bedrijfshuisvesting staat hier centraal (bedrijfsruimte, kantoren, horeca, winkelruimte of bouwgrond). Daarnaast worden alle NVM bedrijfsmakelaars op de site getoond.

Funda in business heeft het grootste aanbod in zakelijk vastgoed en is daarmee de nummer 1 in bedrijfshuisvesting. Aanbieders van vastgoed (bedrijfsmakelaars) kunnen uitgebreid objecten presenteren aan de markt met foto’s, video’s, interactieve plattegronden en omgevingsinformatie.Voor ondernemers en makelaars die op zoek zijn naar bedrijfshuisvesting biedt funda in business uitgebreide zoekfuncties.

 

LUC Vastgoed Adviseurs is aangesloten bij TMI

TMI stimuleert het zelfreinigend vermogen van de sector door reële waarderingen te bevorderen. Kwaliteit van zowel de taxateur als de taxatie staan hierbij centraal. TMI zet met de TCV de kwaliteitsstandaard voor de branche, de missie is om alle taxateurs in Nederland hieraan te laten voldoen.

TMI zorgt voor een Taxatie Management Systeem waarmee taxateurs op uniforme wijze en volgens vaste uitgangpunten kunnen waarderen en informatie kunnen delen. Taxateurs gebruiken het TMS omdat ze het willen, niet omdat het verplicht is. TMI taxateurs nemen verantwoordelijkheid en werken voortdurend aan hun kennis en kunde en creëren hiermee een taxatieplatform. TMI bevordert de kwaliteit van taxateurs en de door hen aangeboden taxatierapporten door middel van educatie, controle en debat. TMI beheert de data, het systeem en de richtlijn.

TMI is een onafhankelijke stichting, die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt voor de commercieel vastgoed branche om de kwaliteit en transparantie te bevorderen. Strategie is om zowel taxateurs als stakeholders hiervan te doordringen. TMI is de gesprekspartner van alle taxateurs, financiers, toezichthouders en overheden.

 

LUC Vastgoed Adviseurs is Vastgoedcert gecertificeerd

De Stichting VastgoedCert heeft als doel de kwaliteit en vakbekwaamheid van makelaars o.z. te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Gecertificeerde makelaars in onroerende zaken worden bij VastgoedCert op basis van hun vakbekwaamheid geregistreerd. Om sinds het vervallen van de wettelijke beëdigingsplicht, de kwaliteit van makelaars o.z. te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 de Stichting VastgoedCert opgericht. Dit is een branchebreed platform dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.

Met de komst van VastgoedCert was de vanzelfsprekendheid van de beroepsuitoefening verleden tijd. Een VastgoedCert-registratie betekent voor een makelaar  een belangrijke pré. Het VastgoedCert-keurmerk is voor zijn of haar opdrachtgevers de aanduiding dat ze op deskundigheid en vakbekwaamheid kunnen vertrouwen.

LUC is ook aanwezig op social media